CHÚA BAN ÂN SỦNG GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC * MẸ THƯƠNG TRỢ GIÚP CẢ NHÀ MÃI AN VUI

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

TÂN - PHÚC - ÂM - HÓA ĐỂ THÔNG TRUYỀN ĐỨC TINNĂM: “PHÚC – ÂM – HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH - 2014


THÁNG 12/2013
I- CHỦ ĐỀ:
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE:                          GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
II- LỜI CHÚA:
23) Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". (Mt 1, 23)
III- GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO:
I. GIA ÐÌNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA
Bản chất của gia đình
2201 (1625)  Hôn nhân và gia đình được thiết lập trên sự ưng thuận của đôi vợ chồng, nhằm vào lợi ích của họ cũng như vào việc sinh sản và giáo dục con cái. Tình yêu vợ chồng và việc sinh sản con cái tạo ra những tương quan nhân vị và những trách nhiệm hàng đầu, giữa những phần tử trong gia đình.
2202 (1882)  Vợ chồng và con cái tạo thành một gia đình. Gia đình tự hình thành và có trước sự công nhận của công quyền. Người ta xem gia đình là nền tảng để từ đó xác định những tương quan khác trong thân tộc.
2203 (369)  Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình và đặt nền tảng cơ bản cho nó. Các phần tử trong gia đình đều bình đẳng về nhân phẩm. Vì lợi ích chung của các phần tử và của xã hội, gia đình có một số trách nhiệm, quyền lợi và bổn phận.
Gia đình Ki-tô giáo (1655-1658)
2204 (533)  "Gia đình Ki-tô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh vì lẽ đó... phải được coi là một "Hội Thánh tại gia" (x. FC 21, x. LG 11), là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến (x. Ep 5,21-6,4, Col 3,18-21; 1 Pr 3,1-7). Tân Ước cho thấy gia đình có một tầm quan trọng đặc biệt trong Hội Thánh.
2205 (1702)  Gia đình Ki-tô giáo là một hiệp thông nhân vị là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Việc sinh sản và giáo dục con cái phản ánh công trình sáng tạo của Chúa Cha. Gia đình được mời gọi tham dự vào sự cầu nguyện và hy tế của Ðức Ki-tô. Kinh nguyện hằng ngày và chăm đọc Lời Chúa củng cố đức mến trong gia đình. Gia đình Ki-tô giáo mang sứ mạng loan báo Tin Mừng truyền giáo.
 IV- BÀI CA Ý LỰC:
CẦU XIN THÁNH GIA
ĐK: Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo
Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống
Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao
Tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo

TK1: Cho người Cha hết sức yêu mến tận tình
Biết nêu gương sáng chốn gia đình
Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui
Vững tay đưa thuyền qua sóng đời

TK2: Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình
Sống vui trong chí hướng trung thành
Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu
Lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều

TK3: Cho đoàn em bé biết thảo kính vâng lời
Biết noi gương mến Chúa yêu người
Hồn luôn giữ gìn được màu hoa Thánh ân
Xưng nên ngôi đẹp Chúa Thánh Thần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]