CHÚA BAN ÂN SỦNG GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC * MẸ THƯƠNG TRỢ GIÚP CẢ NHÀ MÃI AN VUI

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

DỤ NGÔN NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN
(Viết theoTin Mừng thứ sáu sau Chúa nhật II Mùa Chay năm C)
(Mt 21, 33 – 43. 45 - 46)

Có người trồng được vườn nho
Chung quanh rào dậu, không cho trộm vào
Trong vườn dựng một tháp cao
Canh chừng kẻ xấu lẻn vào lấy nho
Lại còn khoét bồn đạp nho
Sắp xếp đầy đủ, chẳng lo lắng gì
Rồi ông cất bước ra đi
Giao lại tất cả, đợi khi đến mùa
*
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Mùa thu hoạch tới, cũng vừa thời gian
Cho đầy tớ đến hỏi han
Thu nguồn hoa lợi liên quan hợp đồng
*
Tá điền đổi dạ, thay lòng
Bắt đánh đầy tớ, mà không nộp gì
Nhóm khác lại được sai đi
Cũng bị đối xử giống y lần đầu
Vốn nặng tình nghĩa ân sâu
Ông cho “Quý Tử” đến mau kịp thời
Tá điền cũng chẳng nể lời
Hùa nhau giết chết xong đời “Người Con”
*
Bài học quý giá lưu tồn
“Tảng đá thợ bỏ, lại còn mãi luôn
Trở nên đá tảng góc tường
Công trình kỳ diệu yêu thương thế trần”
*
Tá điền hung ác sát nhân
Sẽ bị tru diệt, đâu cần làm chi
Giao cho thợ mới tức thì
Biết cách sinh lợi, sống vì yêu thương
Ngày mai hội tụ muôn phương
Nước Trời hạnh phúc, Thiên Đường hân hoan

HOÀI THANH