CHÚA BAN ÂN SỦNG GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC * MẸ THƯƠNG TRỢ GIÚP CẢ NHÀ MÃI AN VUI

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

TÂN - PHÚC - ÂM - HÓA ĐỂ THÔNG TRUYỀN ĐỨC TINNĂM: “PHÚC – ÂM – HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH - 2014


THÁNG 12/2013
I- CHỦ ĐỀ:
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE:                          GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
II- LỜI CHÚA:
23) Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". (Mt 1, 23)
III- GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO:
I. GIA ÐÌNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA
Bản chất của gia đình
2201 (1625)  Hôn nhân và gia đình được thiết lập trên sự ưng thuận của đôi vợ chồng, nhằm vào lợi ích của họ cũng như vào việc sinh sản và giáo dục con cái. Tình yêu vợ chồng và việc sinh sản con cái tạo ra những tương quan nhân vị và những trách nhiệm hàng đầu, giữa những phần tử trong gia đình.
2202 (1882)  Vợ chồng và con cái tạo thành một gia đình. Gia đình tự hình thành và có trước sự công nhận của công quyền. Người ta xem gia đình là nền tảng để từ đó xác định những tương quan khác trong thân tộc.
2203 (369)  Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình và đặt nền tảng cơ bản cho nó. Các phần tử trong gia đình đều bình đẳng về nhân phẩm. Vì lợi ích chung của các phần tử và của xã hội, gia đình có một số trách nhiệm, quyền lợi và bổn phận.
Gia đình Ki-tô giáo (1655-1658)
2204 (533)  "Gia đình Ki-tô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh vì lẽ đó... phải được coi là một "Hội Thánh tại gia" (x. FC 21, x. LG 11), là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến (x. Ep 5,21-6,4, Col 3,18-21; 1 Pr 3,1-7). Tân Ước cho thấy gia đình có một tầm quan trọng đặc biệt trong Hội Thánh.
2205 (1702)  Gia đình Ki-tô giáo là một hiệp thông nhân vị là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Việc sinh sản và giáo dục con cái phản ánh công trình sáng tạo của Chúa Cha. Gia đình được mời gọi tham dự vào sự cầu nguyện và hy tế của Ðức Ki-tô. Kinh nguyện hằng ngày và chăm đọc Lời Chúa củng cố đức mến trong gia đình. Gia đình Ki-tô giáo mang sứ mạng loan báo Tin Mừng truyền giáo.
 IV- BÀI CA Ý LỰC:
CẦU XIN THÁNH GIA
ĐK: Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo
Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống
Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao
Tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo

TK1: Cho người Cha hết sức yêu mến tận tình
Biết nêu gương sáng chốn gia đình
Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui
Vững tay đưa thuyền qua sóng đời

TK2: Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình
Sống vui trong chí hướng trung thành
Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu
Lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều

TK3: Cho đoàn em bé biết thảo kính vâng lời
Biết noi gương mến Chúa yêu người
Hồn luôn giữ gìn được màu hoa Thánh ân
Xưng nên ngôi đẹp Chúa Thánh Thần

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

TÂM TÌNH MÙA VỌNG

TRỜI CAO HÃY ĐỔ SƯƠNG XUỐNG 
VÀ NGÀN MÂY HÃY MƯA ĐẤNG CỨU ĐỜI 


Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAMMÁU ĐÀO MINH CHỨNG ĐỨC TIN

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Đức tin kiên vững huy hoàng sáng trong
Quyết tâm theo Chúa một lòng
Thủy chung son sắt mặn nồng thiết tha
Cho dù “bão táp phong ba”
Cực hình gian khổ, vẫn là Ki-tô
Gươm đao, xiềng xích đón chờ
Vui lòng chấp nhận, không mờ, chẳng lu
Hoặc như có phải ngồi tù
Cam lòng chịu đựng, coi như bình thường
Rồi khi giải đến pháp trường
Cái chết kề cận, đường đường hiên ngang
Niềm tin vào Chúa rõ ràng
Xua tan cám dỗ, không màng lợi danh
Đầu rơi, máu đổ cũng đành
Tuyên xưng danh Chúa rành rành chẳng sai
Ước mong, trông đợi miệt mài
Bền tâm, vững chí mãi hoài nguyện xin
Máu đào minh chứng đức tin
Mẫu gương sáng tỏ giữ gìn thiên thu
VINH SƠN

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

MÁU ĐÀO MINH CHỨNG ĐỨC TINĐỐ VUI Ô CHỮ
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ


NHỮNG GỢI Ý ĐỂ TÌM RA NHỮNG TỪ VÀ SỐ
TRONG CÁC Ô HÀNG NGANG
Hàng
Nội dung gợi ý
1
- Trong số 117 Vị Tử Đạo có 50 Vị là ………………
2
- Hình thức lấy dây quấn vào cổ rồi kèo hai đầu dây cho đến chết  gọi là……….
3
- Ai là người phụ nữ duy nhất trong số 117 Vị được phong Thánh?
4
- Trong số các Vị Tử Đạo có 14 Vị là ……………..
5
- Tổng số các Vị được phong Thánh ngày 19/6/1988
6
- Có bao nhiêu Vị là người Việt Nam?
7
- Có một số Vị trước khi đưa ra pháp trường xử tử, đã chết trong tù. Sự hy sinh đó được gọi là: ……………..
8
- Dức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong …………… cho 117 Vị  tử đao tại Việt Nam
9
- Trong số các Vị tử đạo có 44 người là ……………..
10
- Trong số các Vị tử đạo có 6 vị lãnh nhận “cái chết” bằng cách ………………………
11
- Trong số các Vị tử đạo có 8 vị là ………………….
12
- Số vị bị thiêu sống
13
- Trong số các Vị tử đạo, Có 1 vị là …………………………
14
- Bị chặt tay chân trước khi chém đầu được gọi là ………..
15
- Trong số các Vị tử đạo có  75 Vị bị ……………..
16
- Ngày tháng hằng năm mừng lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam là ………………………
17
- Số Vị bị chết trong tù là……………………
18
- Trong số các Vị tử đạo có người trẻ tuổi nhất là Anh Tôma Thiện, khi đó anh mới ………….. tuổi
19
- Trong số các Vị tử đạo có cha Loan là người cao tuổi nhất, khi đó cha ……………. Tuổi

VINH SƠN HOÀI THANH


GIẢI ĐÁP ĐỐ VUI KINH THÁNH BẰNG Ô CHỮ
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
(Lc 20, 27 – 38)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Đ
E
U
Đ
A
N
G
S
O
N
G
*
*
*
*
2
*
*
S
A
C
H
X
U
A
T
H
A
N
H
*
3
*
*
*
*
*
S
U
S
O
N
G
L
A
I
*
4
*
*
N
G
A
Y
S
O
N
G
L
A
I
*
*
5
*
*
*
T
H
I
E
N
T
H
A
N
*
*
*
6
*
*
*
K
H
O
N
G
C
O
C
O
N
*
*
7
*
N
H
O
M
X
A
Đ
O
C
*
*
*
*
*
8
*
*
*
O
N
G
M
O
S
E
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*
*
T
H
I
E
N
C
H
U
A
*
10
*
*
*
Đ
H
P
Đ
S
V
S
L
T
C
C
*
11
C
U
O
I
V
O
L
A
Y
C
H
O
N
G
*
12
*
*
*
*
*
Đ
E
U
C
H
E
T
Đ
I
*

CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ

SỰ SỐNG ĐỜI SAU