CHÚA BAN ÂN SỦNG GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC * MẸ THƯƠNG TRỢ GIÚP CẢ NHÀ MÃI AN VUI

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

MÁU ĐÀO MINH CHỨNG ĐỨC TINĐỐ VUI Ô CHỮ
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ


NHỮNG GỢI Ý ĐỂ TÌM RA NHỮNG TỪ VÀ SỐ
TRONG CÁC Ô HÀNG NGANG
Hàng
Nội dung gợi ý
1
- Trong số 117 Vị Tử Đạo có 50 Vị là ………………
2
- Hình thức lấy dây quấn vào cổ rồi kèo hai đầu dây cho đến chết  gọi là……….
3
- Ai là người phụ nữ duy nhất trong số 117 Vị được phong Thánh?
4
- Trong số các Vị Tử Đạo có 14 Vị là ……………..
5
- Tổng số các Vị được phong Thánh ngày 19/6/1988
6
- Có bao nhiêu Vị là người Việt Nam?
7
- Có một số Vị trước khi đưa ra pháp trường xử tử, đã chết trong tù. Sự hy sinh đó được gọi là: ……………..
8
- Dức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong …………… cho 117 Vị  tử đao tại Việt Nam
9
- Trong số các Vị tử đạo có 44 người là ……………..
10
- Trong số các Vị tử đạo có 6 vị lãnh nhận “cái chết” bằng cách ………………………
11
- Trong số các Vị tử đạo có 8 vị là ………………….
12
- Số vị bị thiêu sống
13
- Trong số các Vị tử đạo, Có 1 vị là …………………………
14
- Bị chặt tay chân trước khi chém đầu được gọi là ………..
15
- Trong số các Vị tử đạo có  75 Vị bị ……………..
16
- Ngày tháng hằng năm mừng lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam là ………………………
17
- Số Vị bị chết trong tù là……………………
18
- Trong số các Vị tử đạo có người trẻ tuổi nhất là Anh Tôma Thiện, khi đó anh mới ………….. tuổi
19
- Trong số các Vị tử đạo có cha Loan là người cao tuổi nhất, khi đó cha ……………. Tuổi

VINH SƠN HOÀI THANH


GIẢI ĐÁP ĐỐ VUI KINH THÁNH BẰNG Ô CHỮ
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C
(Lc 20, 27 – 38)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Đ
E
U
Đ
A
N
G
S
O
N
G
*
*
*
*
2
*
*
S
A
C
H
X
U
A
T
H
A
N
H
*
3
*
*
*
*
*
S
U
S
O
N
G
L
A
I
*
4
*
*
N
G
A
Y
S
O
N
G
L
A
I
*
*
5
*
*
*
T
H
I
E
N
T
H
A
N
*
*
*
6
*
*
*
K
H
O
N
G
C
O
C
O
N
*
*
7
*
N
H
O
M
X
A
Đ
O
C
*
*
*
*
*
8
*
*
*
O
N
G
M
O
S
E
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*
*
T
H
I
E
N
C
H
U
A
*
10
*
*
*
Đ
H
P
Đ
S
V
S
L
T
C
C
*
11
C
U
O
I
V
O
L
A
Y
C
H
O
N
G
*
12
*
*
*
*
*
Đ
E
U
C
H
E
T
Đ
I
*

CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ

SỰ SỐNG ĐỜI SAU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]