CHÚA BAN ÂN SỦNG GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC * MẸ THƯƠNG TRỢ GIÚP CẢ NHÀ MÃI AN VUI

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG

THIÊN ĐÀNG - LUYỆN NGỤC - TRẦN GIAN
THIÊN ĐÀNGLUYỆN NGỤCTRẦN GIAN

Ở nơi vinh phúc Thiên Đàng
Các Thánh được hưởng vinh quang muôn đời
Khi sống minh chứng tuyệt vời
Đức tin sống động chẳng dời đổi thay
Hôm nay hạnh phúc tràn đầy
Cùng nhau đoàn tụ xum vầy bên Cha
Hào quang chiếu tỏa bao la
Ngợi ca tụng Chúa mãi là hân hoan
***
Các Linh hồn phải gian nan
Lửa hồng thiêu đốt lầm than khổ sầu
Ước mong tha thiết nguyện cầu
Được Chúa cứu giúp chốn sâu Luyện hình
Hợp đoàn Chư Thánh tôn vinh
Dâng lời chúc tụng chung tình hoan ca
***
Trần gian lữ thứ còn xa
Gian truân đau khổ lệ nhòa hoen mi
Thế nhưng vẫn phải bước đi
Hành trình vất vả vẫn vì đức tin
Có Chúa trợ giúp giữ gìn
Vượt qua thử thách, hướng tìm Nhà Cha
Cho dù “bão táp phong ba”
“Vững tay chèo lái” để mà bình yên
Còn bao nhiêu nỗi ưu phiền
Hy sinh chịu đựng Mẹ liền dủ thương
Vững tin đi hết dặm trường
Ngày mai sẽ đến Thiên Đường vinh quang
***
Thiên Đàng – Luyện ngục – Trần gian
Ba nơi khác biệt nhưng hằng nhớ nhau
Các Thánh nguyện giúp cầu bầu
Xin Chúa thương xót tình sâu rộng lòng
Các Linh hồn vẫn chờ mong
Có ngày thoát khỏi lửa hồng đốt nung
Còn người trần thế hợp cùng
Bước đi theo Chúa vui chung trọn niềm.

 VINH SƠN - HOÀI THANH

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

ĐỐ VUI KINH THÁNH BẰNG Ô CHỮĐỐ VUI KINH THÁNH BẰNG Ô CHỮ
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C
CHÚA NHẬT 27/10/2013
(Lc 18, 9 – 14)

(Không ghi dấu thanh trong các ô chữ trong khung dưới đây)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1*
*
*
2
*
*
*
*


3
*
*


*
*
4
*

*5


*
*


6


*

*
*
7
*


*

*

CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ (Ghi  vào khung dưới đây,có dấu thanh)


NHỮNG GỢI Ý ĐỂ TÌM RA CÁC TỪ Ở CÁC Ô HÀNG NGANG
Hàng ngang số
Nội dung gợi ý
Giải đáp
(Có ghi dấu thanh)
1
- Bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy cho những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. (viết ngược)

2
- Nhân vật thứ nhất được kể trong câu chuyện của đoạn Tin Mừng


- Tội thứ nhất mà người thứ nhất cho là mình không vi phạm đó là ……….(viết tắt)

3
- Một người nói: ông ta dâng một phần mười tất cả tất cả những gì của ông ta


- Một người khác thì đứng ………… 

4
- Người thứ hai ……….dám ngước mắt lên trời


- Người thứ hai này làm nghề gì?

5
- Từ mà người thứ nhất và người thứ hai xưng hô với Chúa khi cầu nguyện


- Câu chuyện mà Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng được gọi là gì? (viết ngược)

6
- Tội thứ hai mà người thứ nhất cho rằng mình không vi phạm đó là: ………….. (viết tắt)


- Khi cầu nguyện với Chúa, người thứ nhất đứng trong tư thế như thế nào? (viết ngược)

7
- Tội thứ ba mà người thứ nhất cho rằng mình không vi phạm đó là: ………. (viết tắt)


- Chúa Giêsu nói dụ ngôn trong bài Tin Mừng với những ai hay tự hào mình là người ………. (viết ngược) 


VINH SƠN HOÀI THANH

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

ĐỐ VUI Ô CHỮ CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM CĐỐ VUI KINH THÁNH BẰNG Ô CHỮ
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
(Lc 18, 1 – 8)


*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2

3*
*
4

5
*
*

*
*
6*
*
7
*
8
*
9
*

CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ GÌ?
 (Được thể hiện ở hàng nào? Ghi chữ màu vàng, tô nền đỏ cho hàng đó)GỢI Ý ĐỂ TÌM RA CÁC TỪ
TRONG CÁC Ô HÀNG NGANG
STT
Nội dung gợi ý
1
- Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã ….
2
- Người xin xử kiện đề nghị người xử kiện làm gì cho mình? (viết ngược)
3
- Người xử kiện cho rằng người xin kiện đã làm gì ảnh hưởng đến mình?
4
- Qua dụ ngôn, Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ việc gì?
5
- Ai là người xin được minh oan cho mình?
6
- Ai là người bị quấy rầy?
7
- Ai là người kể dụ ngôn?
8
- Đức Giêsu nói người xử kiện là người thế nào?
9
- Nhưng khi ………..đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?

Ghi chú: Bạn nào có giải đáp, xin gởi cho mình qua email: vinhson11@gmail.com. Sẽ có quà đấy


GIẢI ĐÁP
ĐỐ VUI KINH THÁNH BẰNG Ô CHỮ
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
(Lc 18, 1 – 8)

*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
T
U
Y
E
N
C
H
O
N
2
O
H
C
U
V
H
N
E
B
3
Q
U
A
Y
R
A
Y
*
*
4
C
A
U
N
G
U
Y
E
N
5
*
*
B
A
G
O
A
*
*
6
Q
U
A
N
T
O
A
*
*
7
*
Đ
U
C
G
I
E
S
U
8
B
A
T
C
H
I
N
H
*
9
C
O
N
N
G
U
O
I
*

CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ GÌ?
 (Được thể hiện ở hàng nào? Ghi chũ màu vàng, tô nền đỏ cho hàng đó)

CẦU NGUYỆN
(Hàng chéo từ dưới lên, từ trái qua phải)