CHÚA BAN ÂN SỦNG GIA ĐÌNH LUÔN HẠNH PHÚC * MẸ THƯƠNG TRỢ GIÚP CẢ NHÀ MÃI AN VUI

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

THÁNH GIÁ TÌNH YÊU

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (14/9/2014)
*

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
       Thiên Chúa yêu thương loài người nên đã sai Con Một của Ngài là Ngôi Hai xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Chính Ngôi Hai là Đức Giêsu Kitô đã dùng thập giá, biểu tượng của sự tủi nhục, đau đớn và xấu hổ đối với loài người để bày tỏ tình yêu thương bao la của Thiên Chúa.
       Suy tôn Thánh giá Chúa Giêsu Kitô không phải là nhắc nhở về hình phạt, nhưng là để ca ngợi về tình yêu của Thiên Chúa, đó chính là tình yêu tự hiến. Ngài đã cất bước lên núi Sọ để được “giương cao” trên thập giá “Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 13, 15)
       Như vậy, Thánh giá không còn là dấu hiệu của tội ác, của hình phạt ô nhục đối với con người nữa, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô, thập giá đã trở thành một biểu tượng Thánh, một chứng tích của tình yêu
THÁNH GIÁ TÌNH YÊU
Thánh giá tình yêu của Chúa Trời
Đem nguồn hồng phúc đến muôn nơi
Thương đau, khổ lụy cùng tan biến
Hướng đến tương lai rạng sáng ngời
*
Nhìn lên Thánh giá con suy gẫm
Chúa chịu treo lên, cứu loài người
Hỡi ai tôi lỗi mau quay lại!
Thánh giá quang vinh cứu cuộc đời
*
Thánh giá tình yêu của Chúa Trời
Diệu kỳ tỏa sáng khắp nơi nơi
Cứu độ loài người trên trần thế
Hưởng phúc trường sinh đến muôn đời
*
Yêu thương nhân thế Ngài chuộc lấy
Khổ hình chịu đựng, máu tuôn rơi
Đoàn con thành kính suy tôn mãi
Thánh giá tình yêu rất tuyệt vời


HOÀI THANH & VINH SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]